Od czego zacząć

 * Krok pierwszy  – orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie badań przez lekarza uprawnionego do badań kierowców stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem w danej kategorii prawa jazdy (Badanie Kandydata na Kierowcę). Listę uprawnionych Lekarzy z terenu leszczyńskiego znajdziesz: tutaj

 * Krok drugi – fotograf

Następnym krokiem będzie wizyta u fotografa. Musisz wykonać kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.

 * Krok trzeci – wniosek o wydanie prawa jazdy

Teraz możesz udać się do właściwego ze względu na zameldowanie Wydziału Komunikacji.

 • Dla mieszkańców Leszna, jest to – Wydział Komunikacji Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5.
 • Dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie, Plac Kościuszki 4 (budynek C)
W stosownym Wydziale składasz następujące dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (czysty wniosek do pobrania  – wydrukuj obustronnie na jednej kartce A4);

– wzór wniosku do Prezydenta Miasta Leszna

– wzór wniosku do Starosty Leszczyńskiego

 • orzeczenie lekarskie
 • jedna fotografia
 • oświadczenie od rodziców/opiekunów prawnych (Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą rozpocząć Kurs Nauki Jazdy dla kategorii “B” w wieku 17 lat  i 9 miesięcy – muszą jednak dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów – (czysty formularz zgody rodziców do pobrania:
 • do wglądu – dowód osobisty (może być tymczasowy) lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej – (wnoszona w kasie Wydziału Komunikacji)

Na podstawie złożonych i zweryfikowanych pod względem formalnym dokumentów – organ wydajacy prawo jazdy po wprowadzeniu danych do sytemu Kierowca wygeneruje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – czas oczekiwania na nr PKK – ok. 20 minut.

 * Krok czwarty – Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.

Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć orzeczenie lekarskie, fotografię oraz – jeśli jest wymagana – zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie zostanie przekazany do Ośrodka Szkolenia Kierowców, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

W trakcie szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców i w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego będzie on uzupełniany o kolejne dane.

Wraz z informacja o założeniu PKK urząd udostępni Ci unikalny numer identyfikujący twój Profil Kandydata na Kierowcę. Tym numerem będziesz posługiwać się, zapisując się na szkolenie i egzamin.

PKK jest udostępniany tylko Ośrodkowi Szkolenia Kierowców (OSK) w którym będziesz się szkolić oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego (WORD) w którym będziesz zdawać egzamin.

* Krok piąty – Zapisz się na kurs

Zapisz się na szkolenie nauki jazdy w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców – oczywiście polecamy nasz O.S.K. “Leszko” – formularz na stronie w zakładce kontakt.

Pamiętaj! – w celu rozpoczęcia kursu, musisz przedstawić w Ośrodku Szkolenia Kierowców numer PKK, który został Ci wydany w Wydziale Komunikacji.

* Krok szósty – Szkolenie

Szkolenie w zakresie nauki jazdy kat. “B” obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym 4 godziny z Pierwszej Pomocy Medycznej prowadzonej przez Ratownika Medycznego)
 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny

Po zakończeniu kursu w OSK – Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców uzupełni dane w systemie “Kierowca” potwierdzające ukończenie szkolenia. Numer PKK wysyłany jest elektronicznie do Wydziału Komunikacji z którego został pobrany.

* Krok siódmy – Zapisz się na egzamin w WORD

Po ukończeniu szkolenia możesz zapisać się na egzamin:

 • osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1a – Zapisy na egzaminy, tel. (65) 525-51-21
  Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00
 • elektronicznie – istnieje również możliwość zdalnej rezerwacji terminu egzaminu na stronie internetowej info-car.pl.

Wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów oraz opłat w WORD Leszno znajdziesz na stronie: WORD Leszno

* Krok ósmy – Egzamin w WORD

Egzamin na prawo jazdy składa się z:

 • części teoretycznej – szczegóły znajdziesz: tutaj
 • części praktycznej – szczegóły znajdziesz: tutaj

* Krok dziewiąty – odbiór Prawa Jazdy

Status Prawa jazdy możesz sprawdzić:

na stronie InfoCar: tutaj

 • osobiście w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 65 529-81-06.

* Krok dziesiąty – imprezka

Pamiętaj! z imprezki wracaj taksówką